luktsanering

Ta bort dålig lukt, mögel, bakterier och virus

Dålig lukt i bilen kan bero på en mängd olika saker. Vi har listat några av de vanligaste orsakerna här nedan. Vi sanerar lukten med Ozon som är miljövänligt och mycket effektiv jämfört med andra olika kemikalier och lösningar.

Vi rekommenderar en klädseltvätt innan lukt saneringen, om bilens säten är smutsiga eller om en luktkälla behöver tas bort. Efter klädseltvätten saneringen kommer att vara mycket effektivare.

Ozon är en av de mest kraftfulla rengöringsmedel effektivare än klor och andra skadligt kemikalier. En ozongenerator är miljövänlig – i en helt naturlig process, angriper dess ozon källan till dålig lukt och mögel.

NÅGRA AV DE MEST POPULÄRA LUKTERNA ATT TA BORT ÄR LISTADE NEDAN:

Cigarettrök tränger in i tyget och väggar. Ozon penetrerar sprickor och porösa material för att neutralisera lukten permanent. Den besvärar dig aldrig mer.

Alla som har försökt att avlägsna cigarettrök vet hur svårt det är.

Varje cigarett frigör cirka 4 500 kemikalier som sprider sig överallt där luften kan tränga in. Röken genomtränger garderober, skåp, och avsätter mikroskopiska rester på mattor, textiler, kläder och tyg. Den gömmer sig i sprickor och porösa material på dina golv, väggar och tak.

Bortsett från lukten bidrar cigarettlukt indirekt till många hälsoproblem. De giftiga partiklar som frisläpps sätter sig i väggar och tak. Efter år av rökning kan de utlösa allergiska reaktioner såsom astma, rinnande ögon och andningsproblem.

Ozon bekämpar cigarettrök mer effektivt än något annat medel, eftersom det är lika genomträngande som cigarettlukten. Den följer lukten överallt från golv till tak, djupt in i minsta håligheter och sprickor.

Unken lukt orsakas av mikroorganismer, virus och mögelsporer i luften. Ozon attacker dessa mikroorganismer snabbt och verkningsfullt.

Unken lukt och fuktiga miljöer går hand i hand. Ett utrymme som länge har varit instängt och ovädrat kan ofta bidra till att man blir hängig, trött och får ont i huvudet. Om utrymmet luktar unket, finns det mikroorganismer, virus och levande sporer från mögel i luften.

Ozon behandlar alla ytor från golv till tak, ända ned i sprickor och skrevor där mikroorganismerna och sporerna gömmer sig. Där det är omöjligt att behandla med andra rengöringsmedel.

Det är 100 % säkert – ozon är naturens eget reningskraft. Inga kemikalier eller gifter tillförs under reningen av utrymmet.

Den jordaktiva, oftast stickande lukten från krypgrunder orsakas av mögel, bakterier och impregneringsmaterial. Ozon tar bort lukten permanent.

Dålig lukt i krypgrund är ett vanligt problem. Det uppskattas att ca 40 % av krypgrunderna i Sverige är drabbade av dålig lukt och mögel.

Dålig luftcirkulation i kombination med förhöjd luftfuktighet skapar en utmärkt miljö för mikroorganismer, däribland mögel och bakterier. Dessa mikroorganismer ger upphov till den karaktäristiska jordliknande lukten som oftast sprider sig upp i själva huset.

Nu kan du använda ozon, en naturlig kraft som angriper mögel och bakterier som skapar den jordliknande lukten i din krypgrund. Du kan även ta bort befintlig lukt i ditt hus med ozon.

Eftersom ozon kommer in alla sprickor och vrår där mögelsporer kan gömma sig, är det mer effektivt än andra rengöringsmedel.

Brandlukt irriterar näsa och svalg, klamrar sig fast vid väggar och textilier. Ozon bryter ner röklukt snabbt och permanent.

Som om en brandolycka i hemmet eller någon annanstans inte är illa nog, kan den stickande lukten av finnas kvar länge efter att skadan har avhjälpts. Även bränd mat på spisen eller i ugnen kan ha en liknande effekt.

Röklukt sprider sig överallt där luften kan komma in. Den tränger in i allt som har haft kontakt med röken. Den gömmer sig i sprickor och porösa material på golv, väggar och tak. Även textiler som exempelvis kläder, möbler och mattor drabbas av den påträngande röken.

Ozon bekämpar röker mer effektivt än något annat medel, eftersom det är lika genomträngande som röklukten. Den följer röken överallt från golv till tak, djupt in i minsta håligheter och sprickor.

Mögelsporer är luftburna och osynliga för blotta ögat, vilket gör mögel svårt att behandla. Ozon är det mest effektiva sättet att neutralisera mögel.

Mögel inomhus utgör en hälsorisk. Symtom kan vara täppt näsa, hud och ögonirritation eller kroniska sjukdomar som astma, särskilt hos barn.

Mögel reproduceras snabbt genom att bilda mögelsporer, så små att du inte kan se dem med blotta ögat. Utan behandling sprids möglet i hela bilen.

Du har kanske märkt att det är svårt att få bort mögel. Använder vi ozon, en naturkraft som angriper dessa mögelsporer direkt, och bryta ner dem till ofarliga partiklar.

Eftersom ozon kommer in alla sprickor och vrår där mögelsporer kan gömma sig, är det mer effektivt än andra rengöringsmedel.

Det är också 100 % säkert – ozon är naturens eget reningskraft. Inga kemikalier eller gifter tillförs under behandlingen.

Bli av med djur lukt i bilen. Även en lukt så stark som katturin kan tas bort med ozon.

Hund och katturin hör till några av de mest skarp och genomträngande typer av lukter. Katturin i synnerhet har ett rykte om att vara mycket svårt att ta bort.

Ozon är naturens eget rengöringsmedel, mer kraftfull än klor eller andra hushållsrengöringsmaterial. Det är ansvarig för denna egenskap färsk lukt som kommer efter ett åskväder.

Ozon bekämpar lukten av urin mycket effektivt, eftersom den angriper den källan till lukten precis som det skulle hända i naturen. Det följer lukten allt från golv till tak, djupt i håligheter och sprickor i byggnadskonstruktioner och textilier.