AC-Service

VI ÄR certfierat ENLIGT LAG FÖR ATT GÖRA ANGREP I FORDONS AC ANLÄGGNING.

Bilens A/C luftkonditionering

Bilens A/C ”luftkonditionering” har blivit en standard i alla nytillverkade bilar sedan många år tillbaka. A/C systemet som alla andra delar och system i bilen måste underhållas och servas på ett professionellt sätt så att den ska fungera effektivt. Många tror så länge A/C n fungerar behöver ingen service och underhåll, erfarenhet har visat motsatta resultat. Även om systemet fungerar en A/C service kan förlänga livslängden och effekten, samt slippar man onödiga kostnader och dyra reparationer.

Serva din A/C system alltid hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas. Det rekommenderas att göra en A/C-service med 24 månaders intervall. A/C system tappar cirka 5–8% köldmedia/år och denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri, som medför dyra reparationskostnader.

Självklart JA, vad många inte vet är att bilens AC system även startar om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt. Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

Som privatperson se till att kontinuerligt byta kupéfilter. Detta minskar risken för att smuts lägger sig runt förångaren (den del som sitter inne under instrumentbrädan). Ofta uppstår det dålig lukt på våren om man haft systemet avstängt och man startar sin AC när värmen kommer, detta beror på att fukt och smuts samlats runt förångaren och bildar bakterier. Detta problem kan åtgärdas med ett speciellt bakteriedödande medel som sprutas på förångaren eller en luktsanering.

Vid tvättning av bilen spola rent kondensorn från insekter, salt och smuts. Har fordonet manuell knapp för AC så kör systemet med jämna mellanrum även under den kalla årstiden.

Erbjudande, gas: R134A

A/C kontroll & påfyllning till fast pris 1595 kr.

• Funktionskontroll & tryck test av A/C systemet
• Kontroll av rör & anslutningar
• Kontroll av kompressor & andra komponenter i A/C systemet
• Tömning & vakuumtest
• Läckagesökning
• Byte av gas, olje i A/C systemet
• Påfyllning görs enligt biltillverkarens rekommendationer, upp till 500 gr. ingår utöver det 2kr/gr.
 
OBS!
Om det finns fel i A/C systemet betalar du bara felsökningsavgiften som är: 900 kr.
 
 
Boka tid

Erbjudande gas: HFC1234YF

A/C kontroll & påfyllning till fast pris 2495 kr.

• Funktionskontroll & tryck test av A/C systemet
• Kontroll av rör & anslutningar
• Kontroll av kompressor & andra komponenter i A/C systemet
• Tömning & vakuumtest
• Läckagesökning
• Byte av gas, olja i A/C systemet
• Påfyllning görs enligt biltillverkarens rekommendationer, upp till 500 gr. ingår utöver det 4 kr/gr.
 
OBS!
Om det finns fel i A/C systemet betalar du bara felsökningsavgiften som är: 900 kr.
 
 
Boka tid