drop off keramisk lackskydd

DropOFF, keramiska lackskydd har en hållbarhet upp till 5 år utan att någon återbehandling behöver krävas. Vi rekommenderar en komplettering av lackskydds behandlingen när så behövs, konsultera med ditt professionella Drop off center (Rallye Bilvård & Service i Linköping). Vi garanterar att ni kommer bli otroligt imponerade av den nya generationens lackskydd.

TEST RESULTAT FRÅN STATENS PROVNINGANSTALT

Statens Provningsanstalt har fått genomföra tester på Drop Off Glasscoat och resultatet av deras tester syns nedan. Utdrag ur rapporten från SP: ”Kemiskt slitage eller kemisk förändring kan mätas genom att lägga en droppe vatten på ytan och vinkel mellan underlag och droppe mäts. En hydrofob yta är vattenavstötande och man får hög vinkel.”

RESULTAT VISAR ATT

  • en yta med Drop Off Glasscoat är mer vattenavstötande än en oskyddad yta
  • den oskyddade ytan försämras tydligt efter 50 och 100 tvättar
  • den Drop Off Glasscoatbehandlade försämras inte alls varken efter 50 eller 100 tvättar. Tvärt om! Resultatet visar att den Drop Off-behandlade ytan till och med förbättras under de första 50-tvättarna!

VAD INNEBÄR OLIKA GENERATIONERS LACKSKYDD?

Under det senaste seklet har denna typer av vaxer dominerat marknaden, kemiska eller naturliga vaxer tex carnaubavax.
Effekten av dessa vaxer är väldig kortlivade. Livslängd ca 3-6 månader.

Dom senaste 20 åren har denna typ av lackskydd dominerat, det är lackskydd bestående av polymer. Dessa typer av polymer lackskydd har en hållbarhet upp till ca ett år, men tål olika avfettningsmedel realtivt dåligt, en del har dock bra glansvärde och hyfsad avrinnings effekt. Alla dessa typer av lackskydd kräver dyra kompletteringar i snitt en gång per år för att skyddet/skydden ska ha någon effekt.

Vi på Drop Off kan stolt presentera det senaste innovationen inom lackskydd – keramiskt lackskydd.
Vi är den första professionella lackskyddskedjan i Norden inom keramiska lackskydd. Det är överlägset mycket bättre än dom traditionella lackskydden som finns idag. Detta skydd tål avfettningsmedel, vägsalt, surt regn, uv-strålar, solljus, frost, fågelavföring överlägset mycket bättre än dom traditionella lackskydden.
Vårt keramiska lackskydd har en hållbarhet upp till 5 år utan att någon återbehandling behöver krävas.
Vi garanterar att ni kommer bli otroligt imponerade av den nya generationens lackskydd. Konsultera med det närmaste Drop Off centret.